Thông báo kết luận thanh tra cũng chỉ ra, nhiều sở, địa phương liên quan đến các sai sót của Công ty Công viên Cây xanh TPHCM.
Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TPHCM.

Thanh tra TPHCM vừa công khai Thông báo kết luận thanh tra (KLTT) số 30/TB-TTTP-P6 về việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, việc quản lý sử dụng vốn và tài sản tại Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TPHCM (Công ty Công viên Cây xanh TPHCM). Thời kỳ thanh tra giai đoạn năm 2021 – 2022.

Nhiều sai phạm về tài chính
Theo kết luận thanh tra, Công ty Công viên Cây xanh TPHCM đối chiếu công nợ chưa kịp thời, chưa đầy đủ theo quy định, khoản nợ phát sinh hơn 1,9 tỷ đồng, trong đó phải thu ngắn hạn của khách hàng hơn 1,8 tỷ đồng.

Công ty Công viên Cây xanh không trích lập quỹ dự phòng nợ phải thu khó đòi là thực hiện chưa đúng theo quy định. Cụ thể, khoản nợ phải thu của Công ty TNHH MTV Thành An 117 số tiền 648 triệu đồng (khoản nợ này quá hạn hơn 6 năm).

Công ty Công viên Cây xanh TPHCM không có biện pháp xử lý đối với khoản nợ thu phát sinh từ năm 2014 là thực hiện chưa đúng theo quy định. Cụ thể, đối với khoản nợ phải thu hơn 1 tỷ đồng (tạm ứng của hợp đồng mua sắm thiết bị số 50/VCNHH ngày 8/4/2021), là khoản nợ phát sinh từ 2014.

Đến năm 2020, Công ty Công viên Cây xanh TPHCM mới trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi. Khoản nợ phải thu này đến nay không có khả năng thu hồi nhưng Công ty Công viên Cây xanh vẫn không có biện pháp xử lý.

Thông báo kết luận thanh tra cũng chỉ ra, nhiều sở, địa phương liên quan đến các sai sót của Công ty Công viên Cây xanh TPHCM như: Sở Tài chính, Sở Xây dựng hướng dẫn, xem xét, hỗ trợ cấp bù kinh phí tổ chức Hội Hoa Xuân năm 2021…, đến nay chưa thực hiện xong.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng TPHCM chưa có biện pháp bảo quản, chậm xử lý đấu giá về khối lượng gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh trên địa bàn dẫn đến hiện tượng nhiều cây gỗ có dấu hiệu bị mục, ảnh hưởng đến chất lượng khi thực hiện đấu giá (hơn 4.516m3 khối gỗ tập kết tại vườn ươm Đông Thạnh).

UBND huyện Hóc Môn chậm trễ, thiếu chủ động báo cáo xin ý kiến UBND TPHCM trong việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng Dự án Đầu tư xây dựng vườn ươm cây xanh và hoa kiểng (xã Đông Thạnh) theo Quyết định số 1552/QĐ-UB ngày 10/4/2022 của UBND TPHCM.

Nhanh chóng xử lý sai phạm
Từ những sai phạm trong thanh tra, Chánh Thanh tra TPHCM kiến nghị và được UBND TPHCM chấp thuận, thống nhất chỉ đạo: Giao Chủ tịch Hội đồng Thành viên và Giám đốc Công ty Công viên Cây xanh tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh đối với tổ chức, cá nhân với những tồn tại, thiếu sót; kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế tài chính; quy chế quản lý nợ; quy chế quản lý sử dụng các quỹ; quy chế quản lý sử dụng tài sản cố định, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí…

UBND TPHCM giao Công ty Công viên Cây xanh kiểm tra, rà soát, đối chiếu việc quản lý, theo dõi, đôn đốc thu hồi, xử lý nợ phải thu, nợ phải trả, trích lập quỹ dự phòng nợ…, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo về pháp lý, hiện trạng quản lý sử dụng các mặt bằng nhà, đất, bổ sung hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường và Thường trực Ban Chỉ đạo 167 để sớm trình UBND TPHCM xem xét, giải quyết theo quy định.

UBND TPHCM cũng giao Giám đốc Sở Tài chính, Sở Xây dựng phối hợp với Công ty Công viên Cây xanh khẩn trương rà soát, kiểm tra, đề xuất xử lý dứt điểm kinh phí tổ chức Hội Hoa Xuân 2021 và 2022.

Giao Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM chấn chỉnh trong công tác quản lý, bán gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh đảm bảo hiệu quả, nghiên cứu, xây dựng quy trình quản lý, bán gỗ từ việc thu hồi đốn hạ cây xanh trên địa bàn phù hợp với quy định và thực tế.

Được biết, Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an đang kiểm tra làm rõ việc thi công các dự án trồng và chăm sóc cây xanh ở các tỉnh, thành do một số công ty thực hiện nhằm làm rõ nhiều khuất tất trong công tác thi công, trồng cây xanh.

Theo Giáo Dục Thời Đại

Link gốc: https://giaoducthoidai.vn/nhieu-sai-pham-lo-sang-tai-cong-ty-tnhh-mtv-cong-vien-cay-xanh-tphcm-post674686.html