Ngày 20/02/2024, Bộ Tài chính đã có quyết định về việc cho từ chức người quản lý doanh nghiệp đối với 2 lãnh đạo của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) là ông Dương Văn Thanh – Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc và ông Phạm Trung Minh – Thành viên Hội đồng Thành viên kể từ ngày 20/02/2024 vì lý do cá nhân.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Ông Dương Văn Thanh được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD – tháng 8/2023 chuyển đổi thành VSDC) từ tháng 12/2012.

Ông Phạm Trung Minh được bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Thành viên từ năm 2018. Trước đó, ông Minh đảm nhiệm Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Như vậy, Hội đồng Thành viên VSDC hiện còn 1 người là ông Nguyễn Sơn, Phụ trách Hội đồng Thành viên.

Cơ cấu Hội đồng Thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam trước khi hai lãnh đạo từ chức.

Theo FILI

Link gốc: https://fili.vn/2024/02/hai-lanh-dao-vsdc-tu-chuc-143-1157592.htm