Kể từ ngày 07/12, Taseco Land sẽ hoạt động trên thị trường với mã chứng khoán TAL sau khi được VSDC cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán.

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chứng nhận CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land) đã đăng ký chứng khoán và được cấp mã chứng khoán tại VSDC từ ngày 07/12.

VSDC cấp chứng nhận cho 297 triệu cp Taseco Land, loại cổ phiếu phổ thông theo hình thức ghi sổ, với tên chứng khoán là cổ phiếu CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco Land, mã chứng khoán TAL và mã ISIN VN000000TAL1.

Trên VSDC, cổ phiếu mã TAL đang thuộc UPCoM. Đây là sàn giao dịch theo thông tin mà tổ chức phát hành đã đăng ký với VSDC. Việc đăng ký niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UpCOM) và giao dịch chứng khoán của tổ chức phát hành thực hiện theo quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán có liên quan.

Thông tin cổ phiếu TAL được đăng tải trên trang của VSDC. Nguồn: VSDC

Cách đây hai tháng, Taseco Land cũng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSDC, với ngày đăng ký cuối cùng vào 15/11/2023.

Thông báo có lưu ý, sau ngày chốt danh sách cổ đông phục vụ cho mục đích đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSDC cho đến khi cổ phiếu Taseco Land chính thức được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán, việc chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông chỉ được thực hiện theo hướng dẫn và sau khi có chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Vốn điều lệ Taseco Land đã tăng thêm 270 tỷ đồng kể từ khi được chấp thuận trở thành công ty đại chúng vào ngày 20/09/2023, khi đó Công ty đăng ký 2.7 ngàn tỷ đồng.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, lãnh đạo Công ty định hướng sẽ niêm yết cổ phiếu Taseco Land trên Sàn Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) trong năm 2023.

Mẫu sổ cổ đông của Taseco Land. Nguồn: VSDC

Tình hình kinh doanh của Taseco Land trong năm 2023 có nhiều biến động đáng kể. Ngoài việc kết quả lãi ròng 9 tháng giảm mạnh với phần lớn lợi nhuận thuộc về cổ đông thiểu số, công ty mẹ chỉ thu về 7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ ghi nhận hơn 42 tỷ đồng, Taseco Land còn thoái lui khỏi các dự án khu đô thị Tây Hồ Tây gồm một số dự án trọng điểm chỉ sau thời gian ngắn thâu tóm.

Năm 2023, Taseco Land đặt mục tiêu kinh doanh hợp nhất doanh thu 3,418 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 641 tỷ đồng, tương ứng tăng 21% và 26% so với kết quả thực hiện năm 2022; cổ tức dự kiến chia tỷ lệ 15%.

Mới đây, Taseco Land được nhận hơn 35 ngàn m2 đất để xây dựng khu đô thị tại Thanh Hóa hồi đầu năm. Công ty cũng thuộc liên danh duy nhất tham gia đăng ký làm dự án khu đô thị hơn 1,000 tỷ đồng tại Quảng Bình.

Theo FIL

Link gốc: https://fili.vn/2023/12/co-phieu-taseco-land-duoc-cap-ma-chung-khoan-tal-741-1136340.htm