HĐQT CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) gần đây có quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Ngô Phương Chí (sinh năm 1970), đồng thời bầu ông Nguyễn Duy Linh (sinh năm 1982) giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Ngày 04/12, HĐQT VPBankS thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Ngô Phương Chí và bầu ông Nguyễn Duy Linh giữ chức Chủ tịch HĐQT. Ông Linh vừa được bổ nhiệm chức Tổng Giám đốc VPBankS vào cuối tháng 4/2023, thay cho ông Nguyễn Hà Quỳnh. Như vậy, ông Linh sẽ đồng thời đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT VPBankS.

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 04/12, thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Ngô Phương Chí (có đơn từ nhiệm trước đó) và bầu bổ sung ông Nguyễn Lương Tân (sinh năm 1981) giữ chức Thành viên HĐQT.

Ông Nguyễn Duy Linh tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2024 diễn ra ngày 09/11/2023 với vai trò khách mời.
Ông Nguyễn Duy Linh có bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh (MBA) tại Solvay Brussels School và có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính Việt Nam, từng công tác tại nhiều vị trí cấp cao ở các công ty chứng khoán hàng đầu như: Giám đốc Khối Môi giới Khách hàng Cá nhân – CTCP Chứng khoán SSI (2013-2020), Giám đốc Chiến lược – Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam và Phó Tổng Giám đốc – CTCP Chứng khoán VNDIRECT.

Theo FILI

Link gốc: https://vietstock.vn/2023/12/ong-nguyen-duy-linh-lam-chu-tich-hdqt-chung-khoan-vpbank-214-1127142.htm