Ngày 28/08/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Huỳnh Minh Lâm vì hành vi bán chui cổ phiếu NVL.

Cụ thể, ông Huỳnh Minh Lâm, kế toán trưởng của CTCP Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (HOSE: NVL) đã bán gần 604 ngàn cp NVL vào ngày 28/07 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Với vi phạm này ông Lâm bị phạt tiền 100 triệu đồng.

Sau giao dịch ngày 28/07, ông Lâm giảm sở hữu tại NVL xuống còn hơn 2 ngàn cp, tương ứng 0.0001{19921ee492a4e7a2ca7d041b7a296572cae8af398d0cf32d147210f5c9dd47da}.

Trong khoảng thời gian 03/08 – 18/08, ông Lâm đã mua lại đúng số cổ phiếu đã bán kể trên, sau giao dịch, vị này nắm giữ hơn 606 ngàn cp NVL, tương ứng 0.03{19921ee492a4e7a2ca7d041b7a296572cae8af398d0cf32d147210f5c9dd47da} vốn. Mục đích giao dịch là phục hồi lượng cổ phiếu nắm giữ bằng với thời điểm trước 28/07. Giao dịch này đã được ông Lâm đăng ký trước khi thực hiện.

Trên thị trường, cổ phiếu NVL đang giao dịch ở mức giá 20,050 đồng/cp (30/08/2023), tăng 33{19921ee492a4e7a2ca7d041b7a296572cae8af398d0cf32d147210f5c9dd47da} so với thị giá đầu năm.

Theo FILI

Link gốc: https://fili.vn/2023/08/ke-toan-truong-mot-cong-ty-bat-dong-san-bi-phat-100-trieu-dong-vi-ban-chui-co-phieu-739-1103939.htm