Tháng 1/2024, tín dụng toàn hệ thống ngân hàng giảm 0,6% do những khó khăn đến từ thế giới, cầu tín dụng trong nước tiếp tục bị tác động.

Lãi suất đã giảm khoảng 0,15 – 0,25% so với cuối năm 2023
Ngày 20/2, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng năm 2024 trong bối cảnh tín dụng tháng đầu tiên của năm đã có xu hướng sụt giảm.

Theo NHNN, ngay từ đầu năm 2024, đơn vị đã thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng về ưu tiên hỗ trợ tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát tại Nghị quyết số 01 và các văn bản chỉ đạo.

Trong đó, NHNN đã tiếp tục rà soát để hoàn thiện các quy định pháp lý trong hoạt động cấp tín dụng nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD), nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng, hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động tín dụng.

NHNN đã thực hiện điều hành tăng trưởng tín dụng cung ứng vốn, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Năm 2024, trên cơ sở mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 6 – 6,5% và lạm phát khoảng 4 – 4,5% được Quốc hội, Chính phủ đặt ra, NHNN định hướng mức tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 15%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.

Ngày 31/12/2023, NHNN đã giao hết toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 cho các TCTD, thông báo công khai nguyên tắc xác định để TCTD chủ động thực hiện tăng trưởng tín dụng nhằm cung ứng nguồn vốn tín dụng cho nền kinh tế.

NHNN tiếp tục điều hành lãi suất hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế. Đầu năm 2024, NHNN tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho TCTD tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chi phí thấp để góp phần hỗ trợ nền kinh tế.

Hiện mặt bằng lãi suất tiền gửi và cho vay tiếp tục có xu hướng giảm; lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân các giao dịch phát sinh mới của các NHTM giảm lần lượt khoảng 0,15%/năm và 0,25%/năm so với cuối năm 2023.

Với những khó khăn đến từ thế giới, cầu tín dụng trong nước tiếp tục bị tác động bởi sự khó khăn trong đầu ra của doanh nghiệp dẫn đến nhu cầu vay vốn giảm. Bước sang tháng 1/2024, tín dụng toàn hệ thống giảm 0,6% so với cuối năm 2023.

Tại hội nghị, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, toàn hệ thống ngân hàng phải nêu cao trách nhiệm trong hoạt động để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Trong đó, công tác tín dụng sẽ tiếp tục là hoạt động trọng tâm trong năm 2024.

NHNN tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, kinh tế vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ; khuyến khích các TCTD tiết giảm chi phí, tăng cường ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số vào quy trình cấp tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng,…

“Thường xuyên tổ chức các Hội nghị kết nối doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp bằng hình thức phù hợp theo vùng và tại tất cả các tỉnh, TP. Chỉ đạo các NHTM đồng thời chủ động tổ chức Hội nghị khách hàng để tháo gỡ, chia sẻ khó khăn với khách hàng”, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh.

Theo Giáo Dục Thời Đại

Link gốc: https://giaoducthoidai.vn/tin-dung-toan-he-thong-ngan-hang-giam-06-so-voi-cuoi-nam-2023-post672449.html