Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB) ngày 02/10 thông báo miễn nhiệm Thành viên HĐQT Trần Tấn Lộc khỏi vị trí Tổng Giám đốc theo nguyện vọng cá nhân.

Đồng thời, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải – Phó Tổng giám đốc thường trực vào chức vụ Quyền Tổng Giám đốc. Thời hạn bổ nhiệm là 1 năm, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 03/10/2023.

Ông Nguyễn Hoàng Hải sẽ nắm giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Eximbank kể từ ngày 03/10

Nguyện vọng của ông Lộc được HĐQT Eximbank chấp thuận theo quyết định ngày 02/10, và có hiệu lực kể từ 17h cùng ngày. Ông Lộc có trách nhiệm bàn giao công việc điều hành hoạt động Ngân hàng cho người tiếp nhận (ông Hải) trong vòng 15 ngày kể từ 17h ngày 02/10/2023, đồng thời gửi báo cáo bàn giao cho HĐQT, BKS.

Bên cạnh đó, HĐQT Eximbank cũng thông báo miễn nhiệm ông Phạm Quang Dũng – Thành viên HĐQT Eximbank – khỏi chức vụ Phó Tổng Giám đốc theo quyết định ngày 02/10, và có hiệu lực trong cùng ngày.

Theo FILI

Link gốc: https://fili.vn/2023/10/eximbank-co-quyen-tong-giam-doc-moi-757-1111090.htm