Lợi nhuận giảm tốc, nợ xấu tăng cao, ngân hàng thừa tiền… là những gì đã được dự báo cho bức tranh kết quả kinh doanh của các nhà băng trong 9 tháng đầu năm 2023.

Theo FILI

Link gốc:

https://vietstock.vn/2023/11/infographics-toan-canh-ket-qua-kinh-doanh-ngan-hang-9-thang-dau-nam-2023-757-1123682.htm