Khi dòng tiền chứng khoán không còn dồi dào như trước, sức ảnh hưởng của khối ngoại trên thị trường lại càng lớn hơn. Bạn có biết khối ngoại đã bán ròng bao nhiêu từ đầu năm đến nay? Cổ phiếu nào bị bán ròng mạnh nhất?

Khối ngoại đã bán ròng bao nhiêu từ đầu năm 2023?Gần 15,000 tỷ đồngGần 20,000 tỷ đồngGần 25,000 tỷ đồngGần 30,000 tỷ đồng
Cổ phiếu nào bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất từ đầu năm?EIB, MWG, VPBSTB, MWG, VPBEIB, MWG, VHMMWG, VPB, VHM
Cổ phiếu nào được mua ròng mạnh nhất từ đầu năm?SSI, HPG, DGCHPG, SSI, DGCSSI, STG, DGCHPG, HSG, STG

Theo FILI

Link gốc: https://fili.vn/2023/12/co-phieu-nao-bi-khoi-ngoai-ban-rong-manh-nhat-tu-dau-nam-830-1134495.htm