Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank, HNX: BAB) vừa có nghị quyết triển khai việc tăng vốn điều lệ đợt 1/2023 thông qua phát hành cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức.

BAB dự kiến phát hành hơn 62.5 triệu cp với tỷ lệ 7.5% cho cổ đông. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 625 tỷ đồng. Số cổ phiếu phổ thông phát hành để trả cổ tức cho cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2023 của BAB sau khi đã trích lập các quỹ, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và được ĐHĐCĐ thông qua.

Thời gian thực hiện tăng vốn điều lệ đợt 1 sẽ được thực hiện trong năm 2023, sau khi được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của BAB sẽ tăng từ 8,334 tỷ đồng lên 8,959 tỷ đồng và vẫn nằm trong top dưới hệ thống ngân hàng.

Nguồn: Vietstock.vn

Trước đó, ngày 04/12/2023, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận cho BAB tăng vốn điều lệ trong năm 2023 thêm tối đa 1,521 tỷ đồng thông qua 2 đợt. Đợt 1 tăng tối đa 625 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và đợt 2 tăng tối đa thêm gần 896 tỷ đồng thông qua chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Nguồn: VietstockFinance. Đvt: Tỷ đồng

Trên sàn HNX, cổ phiếu BAB đang được giao dịch quanh mức 12,800 đồng/cp (phiên sáng 08/12), giảm nhẹ 3% giá trị so với đầu năm. Thanh khoản bình quân 10,000 cp/phiên.

Theo FILI

Link gốc: https://fili.vn/2023/12/bacabank-sap-chia-co-tuc-ty-le-75-tang-von-dieu-le-len-gan-9-ngan-ty-dong-757-1133422.htm