Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) thông báo chào bán 10,000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2023 để gia tăng thêm nguồn vốn dài hạn.

Ngày 09/11/2023, Agribank đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán lô 100 triệu trái phiếu.

Các trái phiếu này có mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành là 10,000 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu là 8 năm, phát hành ra công chúng năm 2023, đáo hạn năm 2031. Trả lãi định kỳ 01 năm một lần.

Đây đều là trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản của Agribank, không kèm chứng quyền, thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Lãi suất áp dụng cho trái phiếu là lãi suất thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu (bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VNĐ, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ, được niêm yết của 4 ngân hàng BIDV, Vietinbank, Agribank và Vietcombank tại ngày xác định lãi suất) cộng biên độ 2.0{19921ee492a4e7a2ca7d041b7a296572cae8af398d0cf32d147210f5c9dd47da}/năm.

Agribank có quyền mua lại 100{19921ee492a4e7a2ca7d041b7a296572cae8af398d0cf32d147210f5c9dd47da} khối lượng trái phiếu đã phát hành tại thời điểm tròn 03 năm kể từ ngày phát hành, giá mua lại bằng mệnh giá của trái phiếu. Nguồn mua lại trái phiếu trước hạn từ nguồn vốn kinh doanh của Agribank và các nguồn vốn khác theo quy định của NHNN.

Agribank cho biết toàn bộ số tiền 10,000 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng 2023 được Ngân hàng sử dụng với mục đích: Tăng vốn tự có đảm bảo hệ số CAR và tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn theo quy định của NHNN, góp phần tăng quy mô hoạt động và bổ sung vốn cân đối nhu cầu cho vay trung dài hạn đối với các lĩnh vực như: năng lượng, điện, nông lâm thủy sản, công nghiệp chế biến chế tạo, xây dựng và các ngành khác. Tiến độ sử dụng vốn dự kiến vào quý 3-4/2023.

Theo Agribank, đến thời điểm hiện tại, tổng tài sản của Agribank đạt 1.9 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt 1.8 triệu tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 1.5 triệu tỷ đồng.

Theo FILI

Link gốc: https://fili.vn/2023/11/agribank-chao-ban-10000-ty-dong-trai-phieu-ky-han-8-nam-3118-1122574.htm