Để trái phiếu của nhóm Tân Hoàng Minh được phát hành, có nguyên nhân từ một số lỗi vi phạm của một số công ty chứng khoán, với vai trò đơn vị tư vấn phát hành.

Quá trình điều tra đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu hồi tổng cộng gần 8,645 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại.

Hành vi trên của Đỗ Anh Dũng và 10 bị can tại Tân Hoàng Minh (gồm: Đỗ Hoàng Việt, Phùng Thế Tính, Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Hồng Sơn, Nguyễn Khoa Đức, Lê Văn Thịnh, Hoàng Quyết Chiến, Lê Thị Mai, Vũ Lê Vân Anh và Nguyễn Văn Khẩn), Công ty Kiểm toán Nam Việt, Chi nhánh Phía Bắc (Bùi Thị Ngọc Lân) và Công ty CPA Hà Nội (gồm: Lê Văn Dò, Nguyễn Thị Hải và Phan Anh Hùng) đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Trong đó, Đỗ Anh Dũng giữ vai trò chủ mưu chịu trách nhiệm về số tiền đã chiếm đoạt gần 8,644 tỷ đồng của 6,630 bị hại trong vụ án.

Để trái phiếu của nhóm Tân Hoàng Minh được phát hành, có nguyên nhân từ một số lỗi vi phạm của một số công ty chứng khoán, với vai trò đơn vị tư vấn phát hành.

Cụ thể, năm 2021, Công ty chứng khoán An Bình (ABBS, UPCoM: ABW) đã ký hợp đồng tư vấn phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký, đại diện sở hữu gói trái phiếu 800 tỷ đồng cho Công ty Soleil.

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVS) ký hợp đồng tư vấn và đại lý phát hành gói trái phiếu 800 tỷ đồng cho Công ty Ngôi Sao Việt.

Công ty Chứng khoán Agriseco (AGR) ký ba hợp đồng tư vấn phát hành gói trái phiếu riêng lẻ 450 tỷ đồng; 500 tỷ đồng và 1,900 tỷ đồng cho Công ty Soleil.

Công ty Chứng khoán Everest (EVS) đã ký hợp đồng tư vấn phát hành gói trái phiếu 3,230 tỷ đồng cho Công ty Cung điện Mùa đông.

Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) ký hợp đồng tư vấn, đại lý phát hành trái phiếu cho gói trái phiếu 450 tỷ đồng với Công ty Cung điện Mùa đông, làm đại diện trái chủ, nhận tài sản bảo đảm.

Ngoài ra, KIS Việt Nam còn ký hợp đồng tư vấn, chuẩn bị hồ sơ chào bán cho hai gói trái phiếu trị giá 1,900 tỷ đồng và gói trái phiếu 1,100 tỷ đồng cho Công ty Cung Điện Mùa Đông. Tuy nhiên, các gói trái phiếu này chưa kịp hoàn thành thì bị UBCKNN ra quyết định thu hồi vào tháng 04/2022.

Về cơ bản, phạm vi công việc của các công ty chứng khoán bao gồm tư vấn xây dựng hồ sơ và thủ tục liên quan đến phát hành trái phiếu riêng lẻ, rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện phát hành, hồ sơ phát hành và hỗ trợ trong quá trình phân phối trái phiếu đến nhà đầu tư tùy thuộc vào phạm vi hợp đồng.

Tháng 04/2022, UBCKNN đã tiến hành kiểm tra việc cung cấp dịch vụ của các công ty này và phát hiện một số lỗi vi phạm.

Tại Chứng khoán An Bình, Công ty không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán chính xác, hồ sơ của Công ty Soleil có Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành nhưng phương án phát hành thiếu trang dẫn đến thông tin không đầy đủ.

Bản công bố thông tin đợt chào bán nêu Soleil chưa từng phát hành trái phiếu, không tồn đọng nợ đến hạn chưa thanh toán. Nhưng thực tế, báo cáo tài chính của công ty thể hiện có trái phiếu. Chứng khoán An Bình đã bị UBCKNN xử phạt 310 triệu đồng và không bị kiến nghị chuyển cơ quan điều tra.

Còn Chứng khoán Bảo Việt, Công ty này không rà soát đầy đủ đối với một số thông tin trong bản công bố thông tin phát hành trái phiếu của Ngôi Sao Việt. Trên thực tế, nhà đầu tư mua trái phiếu là do Công ty Ngôi Sao Việt tìm kiếm, BVS chỉ thực hiện các thủ tục đại lý phát hành. Với lỗi vi phạm này, UBCKNN chỉ lập biên bản ghi nhận, không xử phạt, không kiến nghị chuyển cơ quan điều tra.

Đối với Agriseco, UBCKNN xác định Công ty chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm rà soát hồ sơ chào bán trái phiếu của Soleil. Tương tự như với Bảo Việt, UBCKNN chỉ nhắc nhở, không xử phạt.

Công ty Chứng khoán Everest và KIS Việt Nam cũng không thực hiện đầy đủ trách nhiệm rà soát hồ sơ và bị UBCKNN xử phạt lần lượt là 400 triệu đồng và 335 triệu đồng, không kiến nghị chuyển cơ quan điều tra.

Sau khi có yêu cầu từ cơ quan điều tra, các công ty chứng khoán này đều đã nộp lại toàn bộ khoản phí đã được nhận theo hợp đồng nhằm thu hồi nguồn tiền phạm tội. Trong đó, ABW nộp 2.5 tỷ đồng, BVS nộp 1.55 tỷ đồng, EVS nộp 500 triệu đồng, KIS nộp 649 triệu đồng.

Theo FILI

Link gốc: https://fili.vn/2023/10/5-cong-ty-chung-khoan-da-tiep-tay-cho-tan-hoang-minh-phat-hanh-trai-phieu-the-nao-3118-1111524.htm