3 giờ trước

Ngày 24/11 vùa qua, TNS Holdings thông báo nhận được hàng loạt đơn xin từ nhiệm tại các vị trí quan trọng trong HĐQT. Cùng ngày, HĐQT cũng thông qua thay đổi người đại diện quản lý vốn của Công ty tại các doanh nghiệp khác.

Cụ thể, HĐQT CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings thông báo nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của bà Nguyễn Thu Trang; đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT và thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Viết Sơn; đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Phan Anh Sơn. Tất cả đều vì lý do cá nhân hoặc công việc cá nhân.

Các cá nhân xuất hiện trong các đơn xin từ nhiệm tại TN1 vừa qua

Cùng ngày, HĐQT TN1 họp và thông qua thay đổi người đại diện quản lý vốn của Công ty tại các doanh nghiệp khác. Theo đó, bà Phạm Thị Hải Ninh sẽ trở thành người đại diện quản lý vốn của TN1 tại CTCP Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management, CTCP Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent và CTCP TNTech; ông Mai Thành Chung trở thành người đại diện quản lý vốn của TN1 tại CTCP Thương mại và Tư vấn Đấu thầu, Thẩm định giá; ông Bùi Văn Ba trở thành người đại diện quản lý vốn của TN1 tại CTCP Tư vấn Quản lý Dự án Xây dựng Manpro. Trước đây, các vị trí này đều do bà Tạ Thị Thu Hằng đảm nhiệm.

Danh sách công ty của TN1Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2022 của TN1

Bà Tạ Thị Thu HằngBà Tạ Thị Thu Hằng cùng với TN1 từng gây chú ý khi TN1 bị “nhắc tên” do chậm công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự. Cụ thể, ngày 23/06/2023, HĐQT TN1 đã họp và thông báo nghị quyết tái bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc đối với bà Hằng. Tuy nhiên, tại các phòng/ban chức năng của TN1 đã xảy ra sơ suất trong quá trình tương tác, phối hợp công việc nên đến ngày 07/07/2023, TN1 mới thực hiện việc công bố thông tin, tức chậm đến 13 ngày so với quy định.Trong thời gian này, bà Hằng vẫn tham gia các công việc theo chức năng nhiệm vụ với vai trò Tổng Giám đốc.

Mới đây nhất, Ngày 27/11, TN1 cũng thông báo bổ nhiệm bà Dương Thùy Chi làm người phụ trách quản trị Công ty, người được ủy quyền công bố thông tin để thay thế cho bà Nguyễn Hà Vy.

CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings thành lập vào ngày 23/10/2014 với định hướng hoạt động đa ngành. Năm 2018, Công ty tăng vốn điều lệ lần đầu tiên, từ 38 tỷ đồng lên 133 tỷ đồng theo phương thức phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Sau đó vào năm 2019, bước ngoặt lớn đến khi Công ty chính thức niêm yết trên sàn HOSE với mã cổ phiếu TN1.

Trải qua nhiều lần tăng vốn, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số cổ phiếu đang lưu hành của TN1 đạt 49,665,950, tương ứng vốn cổ phần đã góp gần 496.7 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH MTV Đầu tư Sao Hôm sở hữu gần 51.3{19921ee492a4e7a2ca7d041b7a296572cae8af398d0cf32d147210f5c9dd47da}, CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư FPT sở hữu gần 10.2{19921ee492a4e7a2ca7d041b7a296572cae8af398d0cf32d147210f5c9dd47da}, còn lại cổ đông khác nắm hơn 38.5{19921ee492a4e7a2ca7d041b7a296572cae8af398d0cf32d147210f5c9dd47da}.

Về tình hinh kinh doanh, quý 3/2023, doanh thu thuần TN1 đạt 262.4 tỷ đồng, tăng nhẹ 3{19921ee492a4e7a2ca7d041b7a296572cae8af398d0cf32d147210f5c9dd47da} so với cùng kỳ nhờ các công ty con mở rộng hoạt động kinh doanh. Lãi ròng 26.4 tỷ đồng, giảm gần 57{19921ee492a4e7a2ca7d041b7a296572cae8af398d0cf32d147210f5c9dd47da}. Lũy kế 9 tháng đầu năm, TN1 lãi ròng 77.5 tỷ đồng, giảm 14{19921ee492a4e7a2ca7d041b7a296572cae8af398d0cf32d147210f5c9dd47da}.

Kết thúc phiên 27/11, giá cổ phiếu TN1 đạt 15,800 đồng/cp, tăng hơn 3{19921ee492a4e7a2ca7d041b7a296572cae8af398d0cf32d147210f5c9dd47da} so với thời điểm đầu năm 2023, thanh khoản bình quân hơn 3.6 ngàn cp/ngày.

Theo FILI

Link gốc: https://fili.vn/2023/11/tns-holdings-sap-co-thay-doi-lon-ve-doi-ngu-lanh-dao-214-1125222.htm