chuyên gia

Tỷ phú Lào đi chuyên cơ đến Phú Quốc nghỉ dưỡng

Tỷ phú Lào đi chuyên cơ đến Phú Quốc nghỉ dưỡng


Đây là lần thứ hai đoàn khách VIP của Lào đến nghỉ dưỡng tại đảo ngọc Phú Quốc bằng...