2

Công ty sở hữu Vinpearl Phú Quốc huy động hơn 5.000 tỷ đồng trái phiếu

Công ty sở hữu Vinpearl Phú Quốc huy động hơn 5.000 tỷ đồng trái phiếu


Hai đợt phát hành trái phiếu của công ty CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc đã vượt...