Yên Bái có khu công nghiệp 340 ha

Yên Bái có khu công nghiệp 340 ha

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ban hành công văn số 91đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung Khu công nghiệp Trấn Yên có diện tích 339 ha nằm ở xã Bảo Hưng và xã Minh Quân, của huyện Trấn Yên vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ban hành công văn số 91đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung Khu công nghiệp Trấn Yên có diện tích 339 ha nằm ở xã Bảo Hưng và xã Minh Quân, của huyện Trấn Yên vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về đề nghị bổ sung Khu công nghiệp Trấn Yên, tỉnh Yên Bái vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đã được thẩm định theo đúng quy định của pháp luật.

Văn bản của Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Yên Bái thực hiện đồng bộ việc quy hoạch, phát triển khu công nghiệp với các công trình nhà ở, xã hội và văn hóa thể thao cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp. Đảm bảo việc cung cấp hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào phục vụ cho hoạt động của khu công nghiệp. Đồng thời có giải pháp ổn định đời sống và xây dựng phương án hỗ trợ việc làm cũng như đào tạo nghề cho người dân, người lao động bị ảnh hưởng.

khu-cong_nghiep_tran_yen

Khu công nghiệp Trấn Yên có diện tích 339 ha

Xây dựng định hướng thu hút đầu tư vào khu công nghiệp theo hướng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái, trong đó lưu ý tập trung thu hút các dự án đầu tư sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường; sử dụng ít tài nguyên (đất đai, năng lượng), lao động.

Tỉnh này cũng cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và đưa công trình xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp đi vào hoạt động; đảm bảo công tác đấu nối giữa công trình xử lý nước thải tập trung với điểm xả thải của các doanh nghiệp thứ cấp trong khu công nghiệp; quản lý, giám sát chất lượng môi trường khu công nghiệp theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn của pháp luật về môi trường.