"Vua tôm" Minh Phú: Cổ phiếu MPC giá 100.000 đồng vẫn thấp

'Vua tôm' Minh Phú: Cổ phiếu MPC giá 100.000 đồng vẫn thấp

Tổng giám đốc Thuỷ sản Minh Phú Lê Văn Quang khẳng định, giá cổ phiếu Minh Phú 100.000 đồng vẫn thấp, công ty có 1.200 ha đất vùng nuôi, có lúc mua 10.000 đồng/m2, 20.000 đồng, 40.000 đồng/m2. Nếu chỉ tính riêng tiền đất, giá trị Minh Phú phải tăng gấp 10 - 20 lần.

Ngày 24/6, CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã chứng khoán MPC - UPCoM) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Ông Lê Văn Quang, Tổng giám đốc Minh Phú cho biết thị phần tiêu thụ năm 2021 Mỹ chiếm 24,7% tổng kim ngạch xuất khẩu; Nhật Bản chiếm 19,52% tổng kim ngạch xuất khẩu; EU chiếm 11,42% tổng kim ngạch xuất khẩu; Canada chiếm 10,35% tổng kim ngạch xuất khẩu; Úc và New Zealand chiếm 10,66% tổng kim ngạch xuất khẩu …

le_van_quang_minh_phu

Bước sang 5 tháng đầu năm, thị phần tiêu thụ có thay đổi. Trong đó, Nhật Bản chiếm 23,02% tổng kim ngạch xuất khẩu; ÚC và New Zealand chiếm 17,23% tổng kim ngạch xuất khẩu; EU chiếm 15,9% tổng Kim ngạch xuất khẩu; Mỹ chiếm 15,41% tổng kim ngạch xuất khẩu; Canada chiếm 14,91% tổng kim ngạch xuất khẩu…

Ông Quang nhấn mạnh định hướng năm 2022 thực hiện kế hoạch 5 năm, Minh Phú cho biết thêm với tầm nhìn phát triển chuỗi giá trị tôm hướng đến kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trên nền tảng số, duy trì là công ty xuất khẩu thủy sản hàng đầu của Việt Nam và của thế giới, giữ vững thị trường xuất khẩu hiện có cũng như không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu mới.

Công ty sẽ triển khai các dự án lớn nhằm xây dựng các vùng nuôi tập trung như tôm rừng, tôm quảng canh, tôm siêu thâm canh công nghệ cao và tôm lúa theo phương thức liên kết hợp tác với đầy đủ cơ sở hạ tầng cấp, thoát nước, dịch vụ kỹ thuật.

Theo đó, trong năm 2022, Minh Phú đặt kế hoạch doanh thu 18.963,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.266,5 tỷ đồng. Như vậy, ước tính lợi nhuận năm 2022 sẽ tăng 92,8% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, Công ty thông qua kế hoạch cổ tức 23% trên mệnh giá, tương đương 2.300 đồng/cổ phiếu và dự kiến thực hiện trong năm 2022. Như vậy, so với kế hoạch đầu năm cổ tức từ 50 đến 70%, mức cổ tức Công ty trình cổ đông thấp hơn hoạch. Bước sang năm 2022, mức cổ tức dự kiến từ 50 đến 70%.

Minh Phú cũng thông qua kế hoạch giảm vốn điều lệ khi thực hiện mua lại 56.350 cổ phiếu quỹ từ người lao động để giảm vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng về chỉ còn 1.999,4 tỷ đồng.

Công ty thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Như vậy, nếu tính sau khi điều chỉnh mua lại cổ phiếu quỹ từ nhân viên, nếu phát hành thành công vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ 1.999,4 tỷ đồng lên 3.998,9 tỷ đồng. Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

Về nhân sự, Công ty cũng thông qua kế hoạch miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nagoya Yutaka và ông Tsukahara Keiichi và đồng thời đề cử bổ sung hai thành viên thay thế là ông Sasaki Takahiro và ông Hamaya Harutoshi, đại diện cho nhóm cổ đông MPM Investments Pte. Ltd sở hữu 70,2 triệu cổ phiếu, chiếm 35,1% vốn điều lệ.

Ông Hamaya Harutoshi sinh năm 1967, quốc tịch Nhật Bản, trình độ Cử nhân Nông Nghiệp, Đại học Hokkaido. Ông Sasaki Takahiro sinh năm 1969, quốc tịch Nhật Bản.

Giải thích với cổ đông vì sao giá cổ phiếu MPC kém hơn các cổ phiếu thuỷ sản, ông Lê Văn Quang khẳng định thực ra cổ phiếu Minh Phú không thanh khoản, các thành viên Minh Phú nắm hết, chỉ có 7% bên ngoài. Trong đó, cán bộ nhân viên nắm mấy % trong 7% nên cổ phiếu không có thanh khoản.

Theo ông Quang, giá cổ phiếu Minh phú 100.000 đồng vẫn thấp, công ty có 1.200 ha đất vùng nuôi, có lúc mua 10.000 đồng/m2, 20.000 đồng, 40.000 đồng/m2. Nếu chỉ tính riêng tiền đất, giá trị Minh Phú phải tăng gấp 10 - 20 lần.