VSD

Gần 231,000 tài khoản cá nhân mở mới trong tháng 4

Gần 231,000 tài khoản cá nhân mở mới trong tháng 4


Tính đến cuối tháng 4/2022, số tài khoản nhà đầu tư cá nhân đạt chính thức vượt 5.2...

Hơn 210.000 tài khoản chứng khoán được mở trong tháng 2

Hơn 210.000 tài khoản chứng khoán được mở trong tháng 2


Trong tháng 2, nhà đầu tư trong nước mở mới 210.883 tài khoản chứng khoán, tăng hơn 16.000 tài...

Dòng tiền mới ồ ạt chảy vào chứng khoán

Dòng tiền mới ồ ạt chảy vào chứng khoán


Nhà đầu tư trong nước đã mở mới 36.721 tài khoản chứng khoán trong tháng 4/2020, tăng gần...

Nhà đầu tư trong nước ồ ạt mở tài khoản 'bắt đáy' thị trường trong tháng Ba

Nhà đầu tư trong nước ồ ạt mở tài khoản "bắt đáy" thị trường trong tháng Ba


Nhà đầu tư trong nước, đặc biệt là các cá nhân, mở mới tài khoản rất nhiều vào tháng Ba...