VRE: Sáp nhập Bất động sản Hà Thành vào Vincom Retail Miền Bắc

VRE: Sáp nhập Bất động sản Hà Thành vào Vincom Retail Miền Bắc

HĐQT CTCP Vincom Retail (HOSE: VRE) vừa thông qua việc sáp nhập 2 công ty con do VRE sở hữu 100% vốn là Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hà Thành.

Việc sáp nhập nhằm mục đích tái cơ cấu sở hữu nội bộ các công ty con của VRE.

Trong đó, Hà Thành sẽ bị sáp nhập vào Vincom Retail Miền Bắc. Sau sáp nhập, Hà Thành chấm dứt tồn tại; Vincom Retail Miền Bắc kế thừa toàn bộ tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Hà Thành.

Về phía VRE, theo thông báo mới nhất, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của doanh nghiệp họ Vin dự kiến tổ chức ngày 23/06, theo hình thức kết nối truyền hình tại 3 địa điểm khác nhau tại Hà Nội.

Năm 2021, VRE dự kiến đem về 9.000 tỷ đồng doanh thu thuần và 2.500 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 8% và 5% so với thực hiện 2020.

Kết thúc quý 1, Công ty ghi nhận tổng doanh thu thuần đạt 2,226 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, hoạt động cho thuê bất động sản đầu tư vẫn tiếp tục tăng trưởng với doanh thu đạt 1,712 tỷ đồng, tăng 18%. Doanh thu từ mảng chuyển nhượng bất động sản đạt 452 tỷ đồng, tăng 125% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ việc bàn giao ba dự án nhà phố thương mại lớn là Mỹ Tho, Bạc Liêu và Uông Bí. Lãi sau thuế đạt 781 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước.

So với kế hoạch 2021 sắp trình cổ đông, VRE đã thực hiện được 25% chỉ tiêu doanh thu và 31% chỉ tiêu lãi sau thuế.

Theo FILI