VPBank tăng kịch trần lãi suất tiền gửi không kỳ hạn lên mức 1%/năm

VPBank tăng kịch trần lãi suất tiền gửi không kỳ hạn lên mức 1%/năm

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố tăng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn (tiền gửi trên tài khoản thanh toán - CASA) áp dụng với khách hàng cá nhân lên mức kịch trần 1%/năm, áp dụng từ 1/11/2022.

VPBank là một trong số ít ngân hàng đầu tiên công bố tăng lãi suất ở loại hình tiền gửi không kỳ hạn, áp dụng với khách hàng cá nhân.

Khách hàng cá nhân có số dư tiền gửi bình quân dưới 100 triệu đồng trên tài khoản thanh toán sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn 0,2%/năm; số dư tiền gửi bình quân từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng sẽ hưởng lãi suất 0,5%/năm.

Khách hàng cá nhân có số dư tiền gửi bình quân từ 500 triệu đồng trở lên trong tài khoản thanh toán sẽ được hưởng lãi suất không kỳ hạn kịch trần với mức 1%/năm.

Việc tăng kịch trần lãi suất không kỳ hạn được thực hiện sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh tăng các loại lãi suất điều hành nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và tiền tệ. Theo đó, riêng đối với tiền gửi không kỳ hạn, NHNN nâng lãi suất tối đa từ mức 0,5%/năm lên 1%/năm, áp dụng từ 25/10/2022.

Phía VPBank cho hay việc ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất không kỳ hạn trên tài khoản thanh toán nhằm gia tăng lợi ích tối đa cho khách hàng, đặc biệt là các khách hàng thường xuyên duy trì và sử dụng tài khoản thanh toán để nhận lương, chi tiêu thanh toán, hay thực hiện các giao dịch tài chính khác.