VPBank sắp phát hành 30 triệu cổ phiếu ESOP

VPBank sắp phát hành 30 triệu cổ phiếu ESOP

HĐQT VPBank (HoSE: VPB) vừa ban hành nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên (ESOP). 

Theo đó, VPBank sẽ phát hành 30 triệu cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ, với giá dự kiến 10.000 đồng/cp theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022. Tổng số tiền thu được sau khi phát hành ESOP là 300 tỷ đồng được sử dụng để bổ sung vốn lưu động. 

VPBank hiện có 60,2 triệu cổ phiếu quỹ. Nếu đợt phát hành ESOP này hoàn tất, số cổ phiếu quỹ của VPBank sẽ giảm xuống còn 30,2 triệu cổ phiếu đơn vị. Nếu cán bộ nhân viên không mua hết, số cổ phần còn lại sẽ được HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng khác là cán bộ nhân viên ngân hàng đáp ứng yêu cầu của quy chế với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc không tiếp tục chào bán.

VPBank

Cổ phiếu quỹ được bán cho cán bộ nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa 3 năm từ ngày kết thúc đợt phát hành. Cụ thể, sau một năm sẽ giải toả 30% số cổ phần, sau 2 năm sẽ giải toả tiếp 35% số cổ phần và sau 3 năm sẽ giải toả 35% số cổ phần còn lại. Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phần được mua sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Số lượng phát hành cho nhân viên người nước ngoài theo chương trình ESOP dự kiến tối đa 10 triệu cổ phiếu, chiếm 33,33% tổng số lượng cổ phần phát hành đợt này. Về phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, ngân hàng dự kiến điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa từ 17,38% lên 17,602%.

Đợt phát hành cổ phiếu ESOP từ nguồn cổ phiếu quỹ gần nhất là vào tháng 8/2021 khi ngân hàng phát hành 15 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,611% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương ngân hàng huy động về 150 tỷ đồng.

Ngoài việc phát hành cổ phiếu ESOP, tại ĐHCĐ thường niên vừa qua, VPBank cũng trình phương án tăng vốn điều lệ thành hai đợt. Đầu tiên, ngân hàng sẽ chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 50%, từ các nguồn lợi nhuận chưa chia, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Thời gian thực hiện vào quý II hoặc quý III. Sau khi hoàn thành, vốn điều lệ sẽ tăng từ 45.056 tỷ đồng lên 67.434 tỷ đồng. 

Đợt thứ hai, VPBank dự kiến phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tối đa 15% vốn điều lệ, nâng tổng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VPBank lên tối đa 30% vốn điều lệ. Mức giá phát hành sẽ do HĐQT quyết định theo thoả thuận, đàm phán giữa hai bên nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của VPBank. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất 1 năm từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

VPBank sẽ thực hiện chào bán riêng lẻ cho cổ đông ngoại sau khi được chấp thuận của NHNN và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong năm 2022. Nguồn vốn thu được sẽ sử dụng nhằm tăng năng lực tài chính, mở rộng hoạt động kinh doanh, góp vốn/mua cổ phần, mua công ty con, công ty liên kết, hợp tác khác với các tổ chức tín dụng và các công ty con, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn hoạt động...

Vốn điều lệ VPBank sẽ tăng lên 79.334 tỷ đồng, đứng đầu hệ thống ngân hàng Việt Nam nếu hoàn thành đợt tăng vốn thứ hai,

Cổ phiếu VPB có giá 31.000 đồng/cp trong phiên 31/5, giảm hơn 22% so với đỉnh tháng 4.