VPBank dự kiến phát hành 2,2 tỷ cổ phiếu, tăng vốn lên hơn 67.000 tỷ đồng

VPBank dự kiến phát hành 2,2 tỷ cổ phiếu, tăng vốn lên hơn 67.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – Mã: VPB) thông báo triển khai phương án phát hành 2,23 tỷ cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, VPBank dự kiến phát hành 2,23 tỷ cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành là 22.377 tỷ đồng với tỷ lệ phát hành 50%. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tức cổ đông sở hữu hai cổ phiếu phổ thông được hưởng quyền sẽ được nhận thêm một cổ phiếu mới.

Nguồn vốn bao gồm nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 21.002 tỷ đồng và nguôn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ là 1.374 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến là tháng 8, 9, 10/2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua và đảm bảo phù hợp theo quy định pháp luật.

ngo_chi_dung_vpbank

Chủ tịch HĐQT VPBank Ngô Chí Dũng

Phát hành thành công, vốn điều lệ của VPBank sẽ tăng từ 45.056 tỷ đồng lên 67.434 tỷ đồng.

Ngoài ra, để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, ngân hàng cũng đã thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 17,642%.

Trước đó, VPBank đã phát hành 30 triệu cổ phiếu quỹ cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương đương với 0,675% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/cp.

Cổ phiếu quỹ được bán cho cán bộ nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa ba năm kể từ ngày  kết thúc đợt phát hành là 16/8/2022.

Trong đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, VPBank thông qua phương án tăng vốn điều lệ thành hai đợt từ 45.056 tỷ đồng lên 79.334 tỷ đồng, mức vốn điều lệ cao nhất hệ thống hiện này.

Đợt 1, từ 45.056 tỷ đồng lên 67.434 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 50%, từ các nguồn như lợi nhuận chưa chia, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, số cổ phần phát hành dự kiến là hơn 2,24 tỷ cổ phiếu. Đợt phát hành sẽ được thực hiện dự kiến vào quý II hoặc quý III/2022.

Đợt 2, ngân hàng dự kiến phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tối đa 15% vốn điều lệ, nâng tổng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VPBank lên tối đa 30% vốn điều lệ. Với phương án này số lượng cổ phiếu phát hành tối đa là 1,19 tỷ cổ phiếu.

Giá cổ phiếu VPB ở mức 31.350 đồng/cổ phiếu tại phiên giao dịch ngày 30/8.