VPBank chấm dứt hợp đồng với Phó Tổng giám đốc Phan Ngọc Hoà

VPBank chấm dứt hợp đồng với Phó Tổng giám đốc Phan Ngọc Hoà

Ông Phan Ngọc Hoà sẽ thôi chức Phó Tổng giám đốc VPBank từ ngày 10/5/2022.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa có nghị quyết về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Phan Ngọc Hoà - Phó Tổng Giám đốc. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/5/2022.

phan_ngoc_hoa_vpbank

Ông Phan Ngọc Hòa

Ông Hoà sinh năm 1971, là cử ngân tài chính - Đại học Kinh tế TP HCM. Ông Hoà từng gắn bó với VPB từ năm 1994 và đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại VPBank như Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hội sở phía Nam kiêm Phó Giám đốc Khối Bán hàng và Kênh phân phối; Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Văn phòng Đại diện Miền Nam kiêm Giám đốc Khối KHDN; Phó Tổng Giám Đốc, Trưởng Văn phòng Đại diện Miền Nam,..

Tính đến cuối năm 2021, ông Phan Ngọc Hoà sở hữu 693.712 cổ phiếu VPB, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,015% vốn điều lệ ngân hàng, theo báo cáo thường niên 2021.

Ban Điều hành VPB gồm Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Vinh và 8 Phó Tổng giám đốc.

VPBank đã thông qua phương án tăng vốn lên trên 79.000 tỷ đồng, mục tiêu lợi nhuận trước thuế gấp đôi năm trước đạt 29.662 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng 35%. Đại hội cổ đông mới đây của ngân hàng này cũng thông qua việc mua lại CTCP Bảo hiểm OPES, có vốn điều lệ 550 tỷ đồng. VPBank sẽ mua 100% hoặc phần lớn (dự kiến trên 90%) vốn cổ phần của công ty với giá dự kiến không quá 1,5 lần giá trị sổ sách của công ty. Đại hội cổ đông sẽ xem xét uỷ quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định, tổ chức thực hiện, tìm kiếm các doanh nghiệp phù hợp để VPBank tham gia phương án này.

Cổ phiếu VPB có thị giá 31.100 đ/cổ phiếu. Vào tháng 4/2022, HSC khuyến nghị mua cổ phiếu VPB với mục tiêu 45.000 đ/cổ phiếu.