vốn nhà nước tại doanh nghiệp

TP HCM có nên giữ 51% vốn Nhà nước tại doanh nghiệp?

TP HCM có nên giữ 51% vốn Nhà nước tại doanh nghiệp?


Trong khi Chính phủ quyết liệt thực hiện việc cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh...