Võ Minh Tuấn

Chủ tịch Ngân hàng Đông Á làm giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP.HCM

Chủ tịch Ngân hàng Đông Á làm giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP.HCM


Ông Võ Minh Tuấn, Chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á vừa được bổ nhiệm giữ...