Vĩnh Hoàn chi 500 tỷ đồng đầu tư vào nhà máy chế biến trái cây tại Đồng Tháp

Vĩnh Hoàn chi 500 tỷ đồng đầu tư vào nhà máy chế biến trái cây tại Đồng Tháp

Công ty Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) đặt kế hoạch doanh thu 13.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng, lần lượt tăng 43,6% và 36,5% so với thực hiện năm 2021.

Theo tài liệu ĐHCĐ, HĐQT Vĩnh Hoàn đã trình các cổ đông việc trả cổ tức 2021 là 20% bằng tiền, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 2.000 đồng. Bước sang năm 2022, mức cổ tức dự kiến 20% bằng tiền và 20% bằng cổ phiếu.

Vĩnh Hoàn dự kiến phát hành không quá 2% vốn điều lệ, tương đương tối đa 3,67 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên công ty với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 89,5% so với giá thị trường hiện tại, thời gian dự kiến trước ngày 31/12/2022. Mỗi 12 tháng cán bộ công nhân viên của công ty được chuyển nhượng 20% số ESOP trên.

Doanh nghiệp thủ sản dự kiến đầu tư 1.530 tỷ đồng trong năm 2022. Trong đó, 100 tỷ đồng xây dựng nhà máy thức ăn chăn nuôi; 350 tỷ đồng xây dựng xưởng chế biến bột cá-mỡ cá và Cải tạo nhà máy tại công ty Thanh Bình; 150 tỷ đồng đầu tư thêm 1 line sản xuất Collagen, 1 line cho hoạt động R&D và cải tạo nhà máy tại công ty Vĩnh Hoàn Collagen; 500 tỷ đồng đầu tư nhà máy chế biến trái cây Thành Ngọc tại Đồng Tháp; 280 tỷ đồng các khoản đầu tư cho mở rộng vùng nuôi; và 150 tỷ đồng các khoản đầu tư cho cải tạo nhà máy Vĩnh Phước, Vĩnh Hoàn, Sa Giang.

vinh_hoan

Năm 2021, doanh thu của công ty đạt 9.054 tỷ đồng, vượt 5% so với kế hoạch đề ra, lợi nhuận sau thuế cao hơn chỉ tiêu 57% ở mức 1.099 tỷ đồng. Các kết quả trên tăng lần lượt 26,3% và 52,8% so với thực hiện 2020.

Cổ phiếu VHC tăng hơn 50% so với cuối năm ngoái, đóng cửa phiên 31/3 tại 94.800 đồng/cp và gấp 2,5 lần trong 1 năm qua.

Doanh số 2 tháng đầu năm của Vĩnh Hoàn đạt 1.900 tỷ đồng (bao gồm Sa Giang), tăng 73% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 2, doanh số đạt 1.075 tỷ đồng, tăng 137%. thị trường Mỹ tăng 221%, Trung Quốc tăng 73%, châu Âu tăng 19%.