Vingroup làm đường cao tốc

Đề xuất thực hiện dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành của Vingroup - Techcombank là phù hợp

Đề xuất thực hiện dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành của Vingroup - Techcombank là phù hợp


Bộ Giao thông vận tải vừa báo cáo Thủ tướng phương án đầu tư dự án xây dựng đường cao...