Vingroup bán dự án

Tình hình loạt doanh nghiệp do ông Phạm Nhật Vượng làm 'cha đẻ'

Tình hình loạt doanh nghiệp do ông Phạm Nhật Vượng làm 'cha đẻ'


Loạt công ty có vốn ngàn tỷ đồng do ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị...