VinFast vay ADB 135 triệu USD

VinFast vay ADB 135 triệu USD

VinFast vừa được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) thu xếp gói tài chính trị giá 135 triệu USD nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất xe buýt điện và mạng lưới trạm sạc.

Khoản vay này có kỳ hạn 7 năm, gồm 20 triệu vốn vay do ADB tài trợ cùng các khoản vay song song trị giá 87 triệu USD do ngân hàng này hỗ trợ với tư cách đơn vị chủ trì thu xếp vốn được ủy quyền. Ngoài ra còn có khoản vay ưu đãi 28 triệu USD.

ADB đã huy động nguồn tài chính ưu đãi thông qua các quỹ tín thác do ngân hàng quản lý, bao gồm một khoản vay trị giá 20 triệu USD từ Quỹ đối tác Tài trợ khí hậu Australia (ACFP); khoản vay trị giá 5 triệu USD từ Quỹ Công nghệ sạch (CTF) và khoản viện trợ không hoàn lại 3 triệu USD từ Quỹ phát triển và Đổi mới khí hậu do Goldman Sachs và Quỹ từ thiện Bloomberg Philanthropies tài trợ.

Gói tài chính còn có sự tham gia của các quỹ, tổ chức như Cơ quan Hỗ trợ Xuất khẩu Australia, Quỹ Hợp tác Công nghiệp Phần Lan, Ngân hàng Phát triển Áo và Quỹ responsAbility.