VinFast trả xong lô trái phiếu 10.000 tỷ đồng

VinFast trả xong lô trái phiếu 10.000 tỷ đồng

Công ty Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) cho biết lô trái phiếu 10.000 tỷ đồng do công ty tư vấn phát hành đã hoàn tất thanh toán lãi và gốc trong tháng 12.

Đây là các trái phiếu đáo hạn lần lượt trong tháng cuối năm được phát hành bởi Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast. Các trái phiếu được bảo lãnh thanh toán bởi công ty mẹ là Tập đoàn Vingroup và được phát hành riêng lẻ theo quy định tại Nghị định 163/2018.

Được biết, vào tháng 11 trước đó, VinFast cũng đã thanh toán gốc, lãi đúng hạn của lô trái phiếu trị giá 2.280 tỷ đồng cho nhà đầu tư. Tiếp đến tháng 12, tính tới ngày 19/12, nhà sản xuất xe điện này đã hoàn tất thanh toán 5.700 tỷ đồng và dự kiến 2.020 tỷ đồng sẽ được thanh toán đợt cuối trong ngày 23/12.

Như vậy, trong 2 tháng cuối năm 2022, 10.000 tỷ đồng tiền gốc và lãi trái phiếu VinFast sẽ được thanh toán đầy đủ và đúng hạn.