VinFast tăng vốn

VinFast phát hành 690 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức, tăng vốn lên hơn 57.000 tỷ đồng

VinFast phát hành 690 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức, tăng vốn lên hơn 57.000 tỷ đồng


Ngày 19/5, CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VinFast) tăng vốn lên 57.380 tỷ đồng từ mức 56.497...