VinFast nộp hồ sơ IPO lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ

VinFast nộp hồ sơ IPO lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ

Hãng xe điện Vinfast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã hoàn thiện dự thảo hồ sơ IPO lên Ủy ban Chứng khoán của Mỹ.

VinFast Trading & Investment Pte. Ltd., một công ty con được thành lập tại Singapore của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP, công bố đã nộp dự thảo hồ sơ niêm yết sơ bộ theo mẫu F-1 lên UBCK Hoa Kỳ (“SEC”) liên quan đến việc đề xuất chào bán cổ phiếu phổ thông ra công chúng.

Theo đó, quy mô đợt phát hành và giá chào bán cổ phiếu vẫn chưa được xác định. Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng dự kiến sẽ diễn ra sau khi SEC hoàn tất quá trình xem xét, và tùy thuộc vào thị trường và các điều kiện khác.

VinFast)ipo_tai_my

Thông tin này được thực hiện theo Quy tắc 135 của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 của Hoa Kỳ (“Đạo luật Chứng khoán”), đã được sửa đổi, của Mỹ và không được coi là lời đề nghị bán, chào mua, bất kỳ chứng khoán nào. Mọi lời chào, mời hoặc đề nghị mua, hoặc bất kỳ giao dịch bán chứng khoán nào sẽ được thực hiện theo các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán.

Trước khi trình hồ sơ IPO, VinFast đã ký một thỏa thuận sơ bộ ban đầu để đầu tư 2 tỷ USD xây dựng tổ hợp nhà máy ở Bắc Carolina để sản xuất xe bus điện, xe SUV điện và pin cho xe điện.