Vinfast IPO ở Mỹ

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng viết tâm thư

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng viết tâm thư


Những lời cật ruột gửi nhà đầu tư được tỷ phú Phạm Nhật Vượng gửi gắm trong tâm thư...