VinaCapital trở thành cổ đông Vietravel

VinaCapital trở thành cổ đông Vietravel

Tập đoàn Vietravel (Vietravel Corporation) vừa công bố đã chuyển nhượng 10,3% vốn sở hữu tại Công ty Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel - VTR) cho VinaCapital.

Phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh, với giá 24.000 đồng/ cổ phần, so với thị giá hiện tại là 21.300 đồng/ cổ phần. Giao dịch được thực hiện vào ngày 23/12/2022.

Vietravel là một trong những công ty lữ hành lớn nhất Việt Nam. Hiện, Tập đoàn Vietravel là cổ đông lớn nhất của Vietravel, đang nắm giữ 7,04 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 40,68%.

Theo Vietravel, việc tham gia của VinaCapital sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho Công ty mở rộng nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh du lịch cũng như đa dạng hóa các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Vietravel và các đơn vị thành viên.

Vietravel

Trong cơ cấu cổ đông của Vietravel còn có tên Tập đoàn Hưng Thịnh. Vietravel đã thông qua phương án phát hành thêm 12 triệu cổ phiếu tăng vốn, trong đó, 6 triệu cổ phiếu dùng để hoán đổi nợ với giá 28.000 đồng/ cổ phần cho Tập đoàn Hưng Thịnh. Vietravel ký hợp đồng vay nợ với Hưng Thịnh ngày 26/11/2021 với tài sản đảm bảo là 6 triệu cổ phiếu VTR . Như vậy, tổng giá trị nợ hoán đổi là 168 tỷ đồng.

Ở một diễn biến khác, Vietravel cũng vừa công bố thông tin chuyển nhượng hơn 39 triệu cổ phần, tương đương 30,22% số cổ phần Công ty đang nắm giữ tại Vietravel Airlines cho Tập đoàn Vietravel nhằm hoàn thiện kế hoạch tái cấu trúc Công ty Vietravel theo mô hình Tập đoàn theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua để Vietravel tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của đơn vị là du lịch, đồng thời hoạt động tài chính của Công ty Vietravel trở nên thanh thoát hơn.

Sau khi chuyển nhượng, số cổ phần Vietravel đang sở hữu tại Vietravel Airlines giảm còn 17,8 triệu cổ phần, tương đương 13,7% vốn điều lệ của Vietravel Airlines.

Trong khi đó Tập đoàn Vietravel sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại Vietravel Airlines để trở thành cổ đông lớn nhất của Hãng khi nắm giữ 85,8% cổ phần của Vietravel Airlines.

Cũng nằm trong kế hoạch tái cấu trúc, trong năm 2022 Vietravel đã thực hiện chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận chuyển Thế giới (WorldTrans) và Công ty Cổ phần XNK và Phát triển Văn hóa (CDIMEX) sang Tập đoàn Vietravel và chỉ giữ lại cổ phần tại các công ty có liên quan trực tiếp đến hoạt động du lịch gồm: Công ty Cổ phần Truyền thông & Sự kiện Đàn Ong Việt (Beevent), Công ty TNHH MTV Vietravel Huế, Công ty TripU và một số công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại các nước Mỹ, Úc, Pháp, Singapore, Campuchia, Thái Lan…