VinaCapital bác tin đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh

VinaCapital bác tin đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh

VinaCapital khẳng định danh mục các quỹ mở do VinaCapital quản lý không đầu tư vào các trái phiếu do Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các công ty thành viên của tập đoàn này phát hành.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital cho rằng thời gian gần đây xuất hiện một số thông tin không chính xác và dẫn đến hiểu nhầm rằng VinaCapital liên quan đến trái phiếu do Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các công ty liên quan phát hành.

Trong thông cáo vừa được phát đi, VinaCapital khẳng định danh mục các quỹ mở do VinaCapital quản lý không đầu tư vào các trái phiếu do Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các công ty thành viên của tập đoàn này phát hành; cũng như không đầu tư vào các trái phiếu do Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các công ty liên quan phát hành.

VinaCapital

Ông Don Lam – Chủ tịch Vinacapital

Các khâu thẩm định đầu tư trái phiếu tại VinaCapital được tuân thủ theo quy trình chuẩn hóa và Hệ thống xếp hạng tín nhiệm riêng cho các trái phiếu cũng như các doanh nghiệp mà Công ty đầu tư. Từ đó, VinaCapital có thể sàng lọc ra những doanh nghiệp tiềm năng tăng trưởng cao, có dòng tiền tương lai tốt và chọn lọc những trái phiếu an toàn, có lợi suất cao, đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

VinaCapital tuân thủ quy trình xây dựng danh mục để đảm bảo đa dạng hóa các khoản đầu tư và áp dụng quy trình kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt để đảm bảo các quỹ luôn tuân thủ khung pháp lý do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề ra với quỹ mở trái phiếu.

Tại VinaCapital, nguyên tắc đầu tư là mang lại lợi nhuận tích cực, quản trị rủi ro chặt chẽ, đáp ứng mục tiêu tài chính dài hạn cho nhà đầu tư.

Đối với các khoản đầu tư cổ phiếu, VinaCapital tiến hành phân tích chuyên sâu để thực hiện các chiến lược đầu tư cốt lõi, đảm bảo có đủ sự đa dạng và kiểm soát rủi ro khi xây dựng danh mục đầu tư của quỹ mở. VinaCapital trung đầu tư vào các công ty có nền tảng tốt và định giá hấp dẫn để đảm bảo tính bền vững trong dài hạn, giúp nhà đầu tư tăng giá trị tài sản cho tương lai.

Kết quả đầu tư của VinaCapital đã phần nào phản ánh được chiến lược đầu tư kể trên cùng chất lượng danh mục đầu tư của các quỹ mở do công ty quản lý: