Vinacafe có Tổng giám đốc

Vinacafe có Tổng giám đốc

Ông Đặng Hồng Tuấn giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe).

Ngày 16/11, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy đã trao quyết định bổ nhiệm cho ông Đặng Hồng Tuấn, thành viên hội đồng thành viên Vinacafe giữ chức Tổng giám đốc.

Ông Đặng Hồng Tuấn là cán bộ được trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác từ các đơn vị thành viên đến Công ty mẹ Vinacafe.

Theo Phó Chủ tịch Đỗ Hữu Huy, việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Vinacafe là hết sức cần thiết trong bối cảnh doanh nghiệp đang thiếu cả chức danh Chủ tịch và Tổng giám đốc.

tong_giam_doc_Vinacafe

Tân Tổng giám đốc Tổng công ty Cà phê Việt Nam Đặng Hồng Tuấn (ở giữa).

Tân Tổng giám đốc Vinacafe có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, phương án vay vốn và trả nợ ngân hàng, thu hồi, xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi để chuẩn bị cho công tác thu mua cà phê mùa vụ, đảm bảo tổ chức sản xuất, kinh doanh có lãi trong mùa vụ 2022-2023.

Vinacafe cần tập trung hoàn thiện Đề án cơ cấu lại Tổng công ty theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và phối hợp với Thanh tra Chính phủ để triển khai thanh tra toàn diện về quản lý, sử dụng đất của Tổng công ty tại địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Vinacafe là công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, được thành lập vào năm 1995, có trụ sở chính tại TPHCM và có địa bàn chủ yếu ở Tây Nguyên. Ngành nghề chính của Vinacafe là trồng cà phê, cây lương thực và các loại cây công nghiệp khác.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, Vinacafe có các loại cây trồng chính là cà phê, lúa gạo, cao su và một số cây trồng khác. Toàn tổng công ty đang quản lý và chăm sóc 16.336 ha cà phê, trong đó công ty mẹ là 3.575 ha.

Về tình hình kinh doanh, theo số liệu mới nhất thì 8 tháng đầu năm, tổng doanh thu của Vinacafe là 1.314 tỷ đồng, đạt 71 % kế hoạch năm, tăng 30% so với cùng kỳ. Trong đó, công ty mẹ là 893 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch năm, tăng 25% so với cùng kỳ 2021. Tổng công ty lỗ 33 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ lỗ 19,7 tỷ đồng.

Đặc biệt, do khan hiếm container nên phải chuyển hướng sang mua hàng nhập kho ngoại quan, giá mua cà phê nội địa được đẩy lên, dẫn đến khan hiếm các hợp đồng giao theo dạng FOB và sản lượng chế biến dịch vụ giảm đáng kể.