Vietnam Airlines thoát hủy niêm yết nhờ thoái vốn tại Cambodia Angkor

Vietnam Airlines thoát hủy niêm yết nhờ thoái vốn tại Cambodia Angkor

Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines, HoSE: HVN) cho biết đã hoàn thành việc chuyển nhượng 35% cổ phần của Tổng công ty tại Hãng hàng không Cambodia Angkor Air (K6) cho bên nhận chuyển nhượng theo thoả thuận giữa 2 bên trong hợp đồng.

Được biết, Vietnam Airlines góp 49% vốn Cambodia Angkor Air vào năm 2009. Sau khi chuyển nhượng, K6 không còn là công ty liên kết của Vietnam Airlines.

Theo thoả thuận, Vietnam Airlines có trách nhiệm hỗ trợ tối đa cho hãng hàng không Quốc gia Campuchia trong quá trình triển khai hoạt động mở rộng và phát triển, cũng như thực hiện các công việc bảo dưỡng, sửa chữa, hợp tác thương mại với nhiều ưu đãi đặc biệt. Năm 2021, hãng hàng không Việt Nam ghi nhận 165,6 tỷ đồng từ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho Cambodia Angkor Air.

vietnam_airlines

Thuyết minh trong báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 cho thấy, ngày 3/1 và 29/3 năm nay, Vietnam Airlines đã nhận các khoản tiền lần lượt là 30 triệu USD và 4 triệu USD từ nhà đầu tư mua lại phần vốn góp của công ty tại K6 cộng với khoản đặt cọc 1 triệu USD vào năm 2019. Tổng cộng, số tiền 35 triệu USD trên tương ứng với 35% cổ phần K6. 14% số cổ phần còn lại được hãng hàng không Việt Nam ghi nhận tại mục đầu tư góp vốn vào đơn vị khác đạt 248 tỷ đồng.

Dù sang năm 2022 Vietnam Airlines mới hoàn thành việc chuyển nhượng nhưng do đã chuyển giao quyền sở hữu cổ phần từ năm trước nên trên báo cáo tài chính quý I năm nay không còn ghi nhận K6 là công ty liên kết. Thay vào đó, doanh thu từ hoạt động tài chính năm 2021 ghi nhận hơn 647,7 tỷ đồng từ lãi chuyển nhượng vốn góp, năm 2020 không có.

Việc ghi nhận doanh thu từ hợp đồng chuyển nhượng K6 giúp Vietnam Airlines chưa âm vốn chủ sở hữu tại báo cáo kiểm toán năm 2021. Trong năm qua Vietnam Airlines ghi nhận lỗ 13.278 tỷ đồng, khiến khoản lỗ lũy kế được nâng lên 21.961 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2021, vốn chủ sở hữu là 524,2 tỷ đồng.

Theo quy định tại Khoản 1e Điều 120 Nghị định 155/2020, cổ phiếu của công ty đại chúng sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc nếu kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ trong ba năm liên tục, hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp, hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét. Như vậy, cổ phiếu HVN cũng sẽ không bị hủy niêm yết theo luật định.

Kết thúc quý I, Vietnam Airlines lỗ 2.685 tỷ đồng, thấp hơn 34,4% so với quý I/2021 qua đó nâng lỗ lũy kế lên mức 24.574 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD) khiến vốn chủ sở hữu âm 2.160 tỷ đồng