Vietnam Airlines bị phạt 170 triệu đồng

Vietnam Airlines bị phạt 170 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines, HOSE: HVN) vì nhiều sai phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Theo đó, Vietnam Airlines bị phạt 50 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật một số tài liệu như báo cáo thường niên 2020, BCTC quý 1/2022 và cả thông tin thoái vốn tại hãng Hàng không Cambodia Angkor Air từ công ty liên kết thành không còn là công ty liên kết.

Vietnam Airlines

Vietnam Airlines cũng bị phạt 100 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu tối thiểu 2 thành viên HĐQT độc lập đối với công ty có từ 6-8 thành viên HĐQT. Nhiệm kỳ 2021-2025, công ty có 7 thành viên HĐQT, trong đó chỉ có 1 thành viên HĐQT độc lập. Cụ thể, HĐQT Vietnam Airlines hiện có 7 thành viên, với ông Đặng Ngọc Hòa làm Chủ tịch, 5 Thành viên HĐQT và 1 Thành viên độc lập là ông Trương Văn Phước.

Ngoài ra, Vietnam Airlines bị phạt 20 triệu đồng do BCTC năm 2021 đã được kiểm toán chưa thuyết minh chi tiết thù lao của từng thành viên HĐQT, tiền lương của Ban Tổng Giám đốc.