Vietcombank lãi quý I tăng 15%, nợ xấu tăng 37%

Vietcombank lãi quý I tăng 15%, nợ xấu tăng 37%

Quý I, Vietcombank lãi trước thuế 9.950 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ.Tổng nợ xấu tăng 37%, trong đó nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn tăng lần lượt 75% và 18%.

Theo BCTC hợp nhất quý I, Vietcombank (HoSE: VCB) ghi nhận thu nhập lãi thuần 11.975,8 tỷ đồng, tăng 18,8%. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 21%, xuống còn 2.710 tỷ đồng. Mặt khác lãi thuần từ hoạt động ngoại hối tăng 46%, lên 1.521 tỷ đồng. 

Hoạt động chứng khoán kinh doanh báo lãi 16,5 tỷ đồng, giảm gần 80% so với cùng kỳ. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận khoản lỗ 164 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động kinh doanh khác cũng giảm 52% so với cùng kỳ, ghi nhận lãi 4.509,1 tỷ đồng.

no_xau_vietcombank

Dù một số hoạt động trong quý I của Vietcombank đều giảm, thu nhập lãi thuần, nguồn thu chính tăng giúp lợi nhuận thuần từ kinh doanh tăng hơn 12%, tương đương 32,4% kế hoạch năm.

Sau khi trừ chi phí trích lập 2.273,9 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ, Vietcombank lãi trước thuế 9.950,2 tỷ đồng, tăng 15,3%. 

Đến 31/3, tổng tài sản đạt gần 1.46 triệu tỷ đồng, tăng 3% so với cuối năm trước. Trong đó, tiền mặt giảm 17%, còn 14.868 tỷ đồng, tiền gửi tại NHNN tăng 72% lên 38.888 tỷ đồng, tiền gửi và cho vay TCTD khác giảm 13,6% còn 194.999 tỷ đồng.

Cho vay khách hàng sau khi trừ dự phòng rủi ro cho vay tăng gần 7% lên gần 997.707 tỷ đồng. Tổng nợ xấu tăng 37%, lên 8.372 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 95% lên gần 1.459 tỷ đồng, nợ nghi ngờ tăng 75% lên 1.692 tỷ đồng và nợ có khả năng mất vốn tăng 18,3% lên 5.220 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức 0.64% đầu năm lên 0.81%.

Tiền gửi khách hàng tăng 3% lên gần 1,18 triệu tỷ đồng. Tỷ lệ CASA ở mức 33%. 

Tại kỳ họp ĐHCĐ vừa qua, Vietcombank được thông qua kế hoạch tổng tài sản tăng 8%, huy động vốn dự kiến cao hơn 9%, phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng. Dư nợ dự kiến tăng 15%, tỷ lệ nợ xấu đặt mục tiêu thấp hơn 1,5%.

Trong năm 2022, Vietcombank tập trung vào 3 trọng tâm trong chuyển dịch cơ cấu hoạt động kinh doanh bao gồm cơ cấu danh mục nguồn vốn theo hướng gia tăng hiệu quả, duy trì phấn đấu cải thiện tỷ trọng thu nhập phi tín dụng với trọng tâm là thu nhập từ dịch vụ, cùng tăng trưởng tín dụng gắn với chuyển dịch cơ cấu tín dụng hiệu quả.

Nhà băng này cũng sẽ đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng và sản phẩm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chú trọng nhân lực cho chuyển đổi số, phát triển văn hóa số trong Vietcombank.