Vietcombank lãi hơn 27.000 tỷ đồng

Vietcombank lãi hơn 27.000 tỷ đồng

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank, mã chứng khoán: VCB) cho thấy, lãi trước thuế 2021 của nhà băng này là 27.376 tỷ đồng, cao nhất hệ thống ngân hàng.

Được biết, trong quý IV/2021, Vietcombank đã giảm bớt được 11% chi phí hoạt động và 5% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, tương đương giảm được gần 600 tỷ đồng, điều này giúp ngân hàng báo lãi trước thuế 8.064 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Khoản lãi trước thuế cao nhất kể từ khi hoạt động giúp lợi nhuận trước thuế cả năm 2021 của Vietcombank đạt 27.376 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2020 và cao nhất hệ thống ngân hàng. Sau khi trừ thuế, ngân hàng này báo lãi 21.928 tỷ đồng.

loi_nhuan_vietcombank

Mặc dù bị ảnh hưởng bị đại dịch Covid-19, tuy nhiên hoạt động kinh doanh tại khu vực phía Nam lại đóng góp 14.397 tỷ đồng, tương đương tỷ trọng 66% trong tổng số lãi sau thuế cho Vietcombank khi. Phần từ miền Bắc là gần 2.788 tỷ đồng (chiếm 13%), miền Trung và Tây Nguyên là 4.684 tỷ đồng (chiếm 21%).

Cho vay vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của Vietcombank. Số thu từ tín dụng năm 2021 lên tới 41.847 tỷ đồng, chiếm 77% tổng doanh thu hoạt động. Theo khu vực địa lý, thu nhập lãi thuần của Vietcombank ở miền Nam nổi bật nhất, lên tới gần 19.500 tỷ đồng trong giai đoạn năm tài chính 2021. Số liệu này ở miền Bắc chỉ là 16.116 tỷ đồng, miền Trung và Tây Nguyên là 6.665 tỷ đồng.

Lãi thuần về hoạt động dịch vụ, một trong những mảng các ngân hàng muốn đẩy mạnh thì tại Vietcombank, miền Bắc lại nổi trội với hơn 4.066 tỷ đồng, miền Nam gần 2.691 tỷ đồng, miền Trung và Tây Nguyên đạt hơn 715,8 tỷ đồng.

Vietcombank cho biết đã phải chi ra 137 tỷ đồng cho dịch vụ viễn thông. Thời gian qua, nhiều người tiêu dùng bức xúc khi từ năm 2022 Vietcombank thay đổi phí dịch vụ SMS Banking từ cố định 11.000 đồng/tháng/số điện thoại sang tính phí theo lượng tin nhắn trong tháng, cao nhất có thể lên tới 77.000 đồng. Theo đại diện ngân hàng thì việc này nhằm khuyến khích khách hàng chuyển sang dùng dịch vụ ngân hàng số.

Các khoản phải thu của Vietcombank lên mức 16.259 tỷ đồng, tăng gần 10.000 tỷ đồng. Trong kỳ, các khoản phải thu nội bộ thay đổi không đáng kể, trong khi các khoản phải thu bên ngoài biến động mạnh.

Các khoản phải thu bên ngoài gồm phải thu trong thanh toán L/C được thanh toán trước hạn tăng gấp 4,8 lần, lên mức 8.069 tỷ đồng; các khoản phải thu khác tăng gấp 2,4 lần, lên 4.224 tỷ đồng; khoản tạm ứng tài sản cố định cũng tăng từ 801 tỷ đồng lên 1.156 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng dở dang (chủ yếu là xây dựng chi nhánh của ngân hàng này tại các tỉnh thành cả nước) tăng tới 71%, lên 770 tỷ đồng.