Vietbank muốn đạt gần 1.000 tỷ đồng lợi nhuận, sẽ niêm yết trên HOSE

Vietbank muốn đạt gần 1.000 tỷ đồng lợi nhuận, sẽ niêm yết trên HOSE

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - Mã: VBB) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 960 tỷ đồng, tăng 46% so với năm trước.

Theo đó, tổng tài sản đạt 125.000 tỷ đồng, tăng 12%, trong đó dư nợ thị trường 1 (gồm cả trái phiếu doanh nghiệp) đạt 75.600 tỷ đồng, tăng 11,9% so với năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu dự kiến giữ dưới 2,5%.

Vietbank cho biết kết quả kinh doanh năm 2022 chưa đạt theo kế hoạch được đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, do nền kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động và ảnh hưởng mạnh mẽ đến hệ thống ngân hàng.

Vietbank

Quý IV/2022, VietBank đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế. Theo kế hoạch điều chỉnh, lợi nhuận trước thuế năm 2022 của ngân hàng đạt 656 tỷ đồng, tăng 3,2% so với năm 2021 và đạt 82% kế hoạch năm.

Vietbank không có kế hoạch chia cổ tức trong năm 2023. Toàn bộ lợi nhuận năm 2022 sẽ được giữ lại, khoảng 426 tỷ đồng.

Trong năm 2022, VietBank đã phát hành 2.343 tỷ đồng trái phiếu để tăng vốn cấp 2 và 2.780 tỷ đồng trái phiếu/ chứng chỉ tiền gửi để góp phần tăng quy mô nguồn vốn, cải thiện cơ cấu vốn tự có. Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) đạt 63,6%; tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn là 33,1%.

Vietbank cho biết Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận phương án để tăng vốn thêm 1.003 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Do thị trường tình hình tài chính trong nước giai đoạn cuối 2022 và kéo dài qua những tháng đầu năm 2023 có nhiều biến động lớn, lãi suất có xu hướng tăng cao và thanh khoản toàn thị trường có những căng thẳng nhất định nên phương án tăng vốn chưa được triển khai.

Bên cạnh đó, HĐQT Vietbank cũng đã xây dựng phương án tăng vốn cấp 2 nhằm đảm bảo kế hoạch vốn mục tiêu tối thiểu giai đoạn 2023 - 2026 nên việc chưa triển khai tăng vốn không ảnh hưởng nhiều đến phát triển kinh doanh của ngân hàng.

Ngân hàng dự kiến sẽ tiếp tục triển khai tăng vốn theo lộ trình đã đặt ra trước đó trong năm nay.

Ngày 13/5/2022, Vietbank bị Đoàn Thanh tra - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng xử phạt vi phạm hành chính do không báo cáo đúng thời hạn đối với các giao dịch chuyển tiền điện tử nên chưa thể tiến hành niêm yết trong năm 2022.