viện trưởng VKSND tối cao

Ông Lê Minh Trí: 'Viện trưởng Trảng Bàng có tí nghiệp vụ mà muốn đối phó cả ngành'

Ông Lê Minh Trí: 'Viện trưởng Trảng Bàng có tí nghiệp vụ mà muốn đối phó cả ngành'


Sau khi yêu cầu chuyển hồ sơ sang cho Bộ Công an, giao Vụ 2 Viện KSND tối cao phối hợp điều tra...