VIC chuyển nhượng toàn bộ cổ phần công ty con cho VHM

VIC chuyển nhượng toàn bộ cổ phần công ty con cho VHM

HĐQT Tập đoàn Vingroup - CTCP (HOSE: VIC) đã thông qua quyết định chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của CTCP Phát triển và Đầu tư Xây dựng Vincons cho CTCP Vinhomes (HOSE: VHM).

Sau khi chuyển nhượng, VIC vẫn là công ty mẹ của Vincons, do sở hữu gián tiếp qua VHM.

Việc chuyển nhượng này nằm trong kế hoạch của Tập đoàn Vingroup để VHM tập trung hoạt động kinh doanh bất động sản cũng như phát huy tối đa hiệu quả hoạt động xây dựng.

Vincons hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản và hoạt động liên quan khác. Trụ sở chính tại Km15 Đại Lộ Hùng Vương, phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Vốn điều lệ là 100 tỷ đồng.

Theo đó, VHM sẽ góp vốn bằng tiền mặt, chiếm 99% vốn điều lệ của Công ty con Vincons 2.