VIB tăng vốn điều lệ lên hơn 21.000 tỷ đồng, chia thưởng tỷ lệ 35%

VIB tăng vốn điều lệ lên hơn 21.000 tỷ đồng, chia thưởng tỷ lệ 35%

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) đã thông qua nghị quyết về việc triển khai và thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, VIB dự kiến phát hành hơn 554 triệu cổ phiếu để chia thưởng 35% cho cổ đông hiện hữu và 0,7% cho cán bộ nhân viên từ nguồn vốn chủ sở hữu. Qua đó, nâng mức vốn điều lệ lên trên 21.000 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 5.545 tỷ đồng.

Việc tăng vốn này đã được cổ đông ngân hàng thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 diễn ra vào ngày 16/3. Trước đó, ngân hàng cũng từng trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% và 40% trong năm 2020 và 2021.

Ngoài kế hoạch tăng vốn, VIB cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm với lợi nhuận mục tiêu 10.500 tỷ đồng, tăng 31% so với kết quả đạt được trong năm 2021.

ngan_hang_vib

Các chỉ tiêu về tổng tài sản, tổng dư nợ tín dụng và huy động vốn đều tăng 30%, lần lượt là 402.500 tỷ đồng; 265.600 tỷ đồng và 280.600 tỷ đồng. Trong đó, tăng trưởng tổng dư nợ tín dụng có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào giới hạn cho phép của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Giai đoạn chuyển đổi lần 2 (2022-2026), VIB đặt mục tiêu tăng trưởng kép lợi nhuận trong tối thiểu 30% mỗi năm, dự kiến lợi nhuận vượt mốc tỷ USD, đưa giá trị vốn hóa của ngân hàng tăng 5 lần, nền tảng khách hàng được mở rộng gần gấp 3 lần so với hiện tại.