VIB niêm yết bổ sung hơn 554 triệu cổ phiếu

VIB niêm yết bổ sung hơn 554 triệu cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (HoSE: VIB) niêm yết bổ sung 554,5 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng, nâng tổng số cổ phiếu lưu hành lên 2,1 tỷ cổ phiếu.

Theo đó, vốn điều lệ của VIB sẽ tăng từ hơn 15.531 tỷ đồng lên 21.076 tỷ đồng. Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực từ 8/7.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã chấp thuận việc VIB tăng vốn điều lệ thêm tối đa 5.545 tỷ đồng. Quá tình tăng vốn điều lệ của VIB được thực hiện thông qua hai đợt, đợt đầu là phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu 5.436 tỷ đồng từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tương đương tỷ lệ 35% vốn điều lệ.

no_xau_ngan_hang_vib

Đợt hai, VIB dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên tỷ lệ 0,7% vốn điều lệ. Phương án này đã được cổ đông thông qua tại đại hội thường niên 2022. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ sẽ nâng lên trên 21.076 tỷ đồng.

Kế hoạch lợi nhuận VIB trong năm 2022 ở mức 10.500 tỷ đồng, tăng 31% so với năm trước. Các chỉ tiêu về tổng tài sản, tổng dư nợ tín dụng và huy động vốn đều tăng 30%, lần lượt là 402.500 tỷ đồng, 265.600 tỷ đồng và 280.600 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu năm nay dự kiến dưới 3%. Ngân hàng kỳ vọng được Ngân hàng Nhà nước cấp "room" tương ứng.

Giá cổ phiếu VIB trong phiên giao dịch chiều ngày 7/7 dao động quanh mốc 24.600 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 35% so với đáy ngày 21/6.