VIB chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%, thưởng cổ phiếu 20% cho cổ đông

VIB chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%, thưởng cổ phiếu 20% cho cổ đông

Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) mới đây đã công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (dự kiến tổ chức ngày 15/3/2023, tại TP.HCM).

Trong tờ trình dự kiến tại cuộc họp, VIB dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 12.200 tỷ đồng, tăng 15,3% so với năm 2022. Tổng tài sản, Tổng dư nợ tín dụng dự kiến tăng 25%, trong đó tổng dư nợ tín dụng sẽ được điều chỉnh phụ thuộc vào mức NHNN cho phép. Bên cạnh đó, ngân hàng đặt mục tiêu Huy động vốn tăng 26,2%.

VIB

Đối với kế hoạch tăng vốn năm 2023, VIB trình cổ đông phương án phát hành trên 412,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và khoảng 7,6 triệu cổ phiếu thưởng cho cán bộ, nhân viên nhằm tăng vốn điều lệ, tương ứng tỷ lệ phát hành lần lượt là 20% và 0,36%.

Theo đó, nếu phát hành thành công số cổ phiếu thưởng kể trên, tổng vốn điều lệ của VIB sẽ tăng từ 21.076 tỷ đồng lên 25.368 tỷ đồng.

Với nguồn vốn tăng thêm (4.291 tỷ đồng), VIB dự kiến dành 4.091 tỷ cho hoạt động cấp tín dụng và đầu tư tài sản thanh khoản, 100 tỷ cho đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ và 100 tỷ đầu tư nâng cấp mạng lưới chi nhánh.

VIB cũng cho biết tại đại hội sẽ trình cổ đông phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022, bao gồm kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt tối đa 15% trên vốn điều lệ.