vay vốn

Mạo danh CIC để lừa đảo

Mạo danh CIC để lừa đảo


Thị trường đang xuất hiện một công ty mạo danh CIC với quy mô lớn, thực hiện hành vi lừa...

Hà Nội chi 500 tỷ đồng cho gần 10.000 lao động vay vốn phục hồi sản xuất

Hà Nội chi 500 tỷ đồng cho gần 10.000 lao động vay vốn phục hồi sản xuất


Thành phố Hà Nội chi 500 tỷ đồng để cho vay đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi...