Vạn Trường Phát

10.000 tỷ đồng trái phiếu Vạn Trường Phát “chảy” về đâu?

10.000 tỷ đồng trái phiếu Vạn Trường Phát “chảy” về đâu?


Vạn Trường Phát mới thành lập được 3 năm, nhưng số vốn huy động qua kênh trái phiếu lên...