Ủy ban Chứng khoán yêu cầu báo cáo dư nợ cho vay ký quỹ cổ phiếu 'họ FLC'

Ủy ban Chứng khoán yêu cầu báo cáo dư nợ cho vay ký quỹ cổ phiếu 'họ FLC'

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có văn bản gửi đến các công ty chứng khoán, yêu cầu báo cáo về dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán (sử dụng đòn bẩy tài chính - margin) đối với các mã thuộc "họ FLC".

Văn bản này cho biết, để thực hiện công tác quản lý, giám sát về tình hình hoạt động của các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán theo quy định tại thông tư 121/2020 do Bộ Tài chính ban hành, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán phải báo cáo về dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán (sử dụng đòn bẩy tài chính - margin) đối với các mã thuộc "họ FLC".

Theo đó, 7 mã chứng khoán cụ thể bị gọi tên lần lượt là FLC (Tập đoàn FLC), ROS (Xây dựng FLC Faros), HAI (Nông dược H.A.I), AMD (Đầu tư và khoáng sản FLC Stone), KLF (Đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu CFS), ART (Chứng khoán BOS) và GAB (Đầu tư khai khoáng và quản lý tài sản FLC).

Ủy ban Chứng khoán đề nghị các công ty chứng khoán phải nêu rõ các nội dung gồm: dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ của tất cả các tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại công ty, và số lượng chứng khoán ký quỹ làm tài sản đảm bảo cho khoản vay giao dịch ký quỹ tương ứng theo từng mã chứng khoán. Ủy ban đính kèm mẫu để các công ty thực hiện theo.

tap_doan_flc

Toàn bộ nội dung trên phải gửi về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước ngày 8-4 và gửi file điện tử (định dạng Excel) về hòm thư của Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên 1/4, xuất hiện lượng giao dịch đột biến gấp 100 lần so với các phiên kế trước, với hơn 100 triệu cổ phiếu FLC được khớp lệnh trực tiếp trên sàn, tương đương gần 1.050 tỉ đồng.

Trước giao dịch đột biển này, ông Đặng Tất Thắng - chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn FLC (người thay vị trí ông Trịnh Văn Quyết) đã có công văn gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE), đề nghị xem xét hủy bỏ toàn bộ giao dịch trên, vì cho rằng có người tung tin đồn rồi tranh thủ gom mua cổ phiếu FLC trong phiên 1-4 nhằm mục đích thâu tóm.