TTC Land tạm hoãn chào bán gần 70 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

TTC Land tạm hoãn chào bán gần 70 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Do giá cổ phiếu hiện không phù hợp với phương án ban lãnh đạo xây dựng trước đó và có thể làm ảnh hưởng đến lợi ích của công ty và quyền lợi của người lao động nên TTC Land tạm dừng chào bán.

HĐQT Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land - HoSE:SCR) công bố quyết nghị tạm hoãn việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ESOP trước đó được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 thông qua.

Phía TTC Land cho biết, mục đích sử dụng vốn cũng như biến động giá cổ phiếu hiện không phù hợp với phương án ban lãnh đạo xây dựng trước đó và có thể làm ảnh hưởng đến lợi ích của công ty và quyền lợi của người lao động.

TTC_Land

Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu là gần 51,3 triệu cổ phiếu với giá phát hành 14.000 đồng/cp, tỷ lệ thực hiện quyền 14%. Tổng khối lượng vốn huy động là 718,1 tỷ đồng.

Số cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành là 18,3 triệu cổ phiếu với giá phát hành 11.000 đồng/cp. Tỷ lệ 5%. Phần vốn góp thêm này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

HĐQT TTC Land sẽ báo cáo việc tạm hoãn chào bán cổ phiếu cho cổ đông cũng như phát hành cổ phiếu ESOP tại ĐHCĐ gần nhất.

TTC Land vẫn giữ nguyên phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. Dự kiến thời gian thực hiện trong quý III, IV/2022. Theo đó, TTC Land sẽ phát hành 29,3 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 8%.

Giá cổ phiếu SCR trong phiên 19/7 đạt mức giá 10.600 đồng/cp, giảm gần 60% so với đỉnh đạt được giữa tháng 1. Thị giá mã này thấp hơn 24,3% so với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, và thấp hơn 3,6% so với giá phát hành ESOP.